ANBI-gegevens Stichting Het Anker

De stichting is opgericht op 29 oktober 2021
RSIN/Fiscaal nummer: 863190947
KvK-nummer: 84383097

Voorzitter: M.H. de Jong

Secretariaat: G.J. van Silfhout

Algemeen-adjunct: M. van Zetten

Penningmeester: J. Peekstok

Contactgegevens instelling

Van der Waalsstraat 36, 2984 EP Ridderkerk

Internet: www.ankervanbolnes.nl
E-mail: info@ankervanbolnes.nl

Locatie

Bezoekadres
Noordstraat 255A
2987 CR Ridderkerk

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning. De activiteiten van de stichting worden aangestuurd door een bezoldigd coördinator (pionier/kartrekker (0,5 fte)) . De activiteiten worden gerund door vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Doelstelling

De stichting wil de sociale cohesie in de wijk Bolnes bevorderen. We faciliteren gelegenheden voor laagdrempelige ontmoeting voor alle wijkbewoners. We stimuleren de onderlinge verbondenheid en we zetten in op langdurige relaties. We dragen de liefde van God voor mensen uit door iedereen het gevoel te geven er te mogen zijn.

Activiteiten

In het Wijkvoorzieningencentrum (WVC) aan de Noordstraat 255A, Bolnes, exploiteren we een kringloopwinkel en verzorgen we een wekelijks Wijkdiner.  We werken hierin nauw samen met Facet-Ridderkerk. Deze activiteiten ondersteunen de maatschappelijk functie door:

  • De drempel te verlagen en mensen zich vrij voelen om binnen te lopen;
  • Wijkbewoners onderling te verbinden.
  • Het bevorderen van duurzaamheid, met name door kringloop- en recyclingactiviteiten.
  • Het scheppen van onbetaalde werkgelegenheid binnen het kader van de kringloop- en recyclingactiviteiten, gastheerschap en beperkte horeca-activiteiten.

Tevens bieden we jaarlijks een Alphacursus aan. Op termijn hopen we dat er ruimte ontstaat om meerdere activiteiten te gaan ontplooien. Te denken valt aan kinderwerk, workshops en samenkomsten.

Financiële verantwoording en jaarverslag

De financiele verantwoording over 2022 is hieronder te downloaden. Voor meer informatie stuurt u een email naar info@ankervanbolnes.nl.

 

Donaties

Donaties kunnen worden gestort op rekening NL39 INGB 0675231353 ten name van 'Stichting Het Anker.'

Als u ons vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Rekenvoorbeeld: schenkt u ons bruto 202 euro per jaar, dan is de teruggave van de belastingdienst 82 euro per jaar en betaalt u netto 120 euro per jaar. Deze periodieke gift moet wel vastgelegd worden in een onderhandse overeenkomst. U kunt daarvoor contact met ons opnemen opdat wij dat voor u doen.

Beleidsplan Tbv Stichting Het Anker
PDF – 214,0 KB 490 downloads
Financiele Verantwoording 2022
PDF – 103,6 KB 140 downloads